Casual 6 Statistiken

Spilerazau: 246
Dörfer insgesamt: 5.756 (23.40 je Spieler)
Spieler Dörfer: 5.756
Barbaredörfer: 0
Bonusdörfer: 57
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 329 Täg
Spieler online: 9
Nachricht vrschickt: 6.978 (28.37 je Spieler)
Forebiträg: 8.514 (34.61 je Spieler)
Truppebewegige: 413 (1.68 je Spieler)
Handelsbewegige: 1.156 (4.70 je Spieler)
Azau Stämm: 23
Azau Spieler i Stämme: 157
Pünkt insgesamt: 53.182.661 (216.190 je Spieler, 9.240 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 889.215.354
 • 1.099.426.956
 • 1.038.447.229
Truppe insgesamt:
 • 15,186 Mio.
 • 12,920 Mio.
 • 11,170 Mio.
 • 6,593 Mio.
 • 1,180 Mio.
 • 4,687 Mio.
 • 332.532
 • 2,124 Mio.
 • 594.918
 • 263.571
 • 684
 • 3.828
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 61730
 • 52520
 • 45408
 • 26802
 • 4795
 • 19054
 • 1352
 • 8636
 • 2418
 • 1071
 • 3
 • 16
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 2638
 • 2245
 • 1941
 • 1145
 • 205
 • 814
 • 58
 • 369
 • 103
 • 46
 • 0
 • 1
Nöischte Spieler: gRAPEfruit
Nöischte Stamm: ch

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: Geschter um 23:38 Uhr